תגיש לי Secrets

GFDL

Regulation offices that have bunch images with nearly all of the assistants and secretaries are attempting to search higher to take care of super corporations with handfuls or various attorneys. Lydia Moritz Legislation Office

File:Bellagio_Ceiling_IMG_3730.jpg has been outlined at Commons:Deletion requests so the Group can talk about regardless of whether it should be retained or not. We'd take pleasure in it if you may drop by voice your opinion concerning this at its entry.

Remember to try to remember to answer and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which target the nominator will not influence the results of the nomination. Thanks!

פתח תקווה. מכל המקומות שבעולם. ואחרי זה כותבים על זה המון בעיתונים, ואז עיתונאים מתלוננים בגלל זה שיש להם המון עבודה והם לא מגיעים הביתה לילדים שלהם – ואז גם הילדים שלהם הופכים לניאו-נאצים.

במילים אחרות, שיחה עם אמירות באוויר ('האיש לא צוותי') שאין להם אסמכתאות, ושאי-אפשר לחבר אותן לדוגמאות קונקרטיות מהשטח (למשל, כשאני מבקשת דוגמה שתראה שהמועמד לא-צוותי והממליץ עונה: 'לא יודע' או 'לא זוכר') - לא משכנעת אותי במהימנותה".

cc-by-sa-all to release it underneath the multilicense GFDL additionally Creative Commons Attribution-ShareAlike All-Model license or PD-self to release it into the general public domain. See Commons:Copyright tags for the total list of copyright tags which you could use.

For those who made this file, remember to Be aware that the fact that it has been proposed for deletion more info will not automatically signify that we don't value your kind contribution. It just implies that just one human being thinks that there is some certain issue with it, such as a copyright difficulty.

File:Abba_Yavniel.JPG has been stated at Commons:Deletion requests so that the Local community can talk about no matter if it should be retained or not. We would recognize it if you could head over to voice your impression about this at its entry.

אז מה עכשיו? אה? משתלמת כל העבודה הקשה הזאת? שווה? עושה לך טוב להרגיש ככה כשאתה מכבה את האור במשרד בשמונה וחצי בערב? אתה מרגיש שהחיים שלך על מסלול נכון? 

Please try to remember to answer and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which target the nominator is not going to have an affect on the result of the nomination. Thank you!

File:Catedralat_Basil_IMG_6797.JPG has long been shown at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can examine whether it ought to be saved or not. We might respect it if you may head over to voice your view relating to this at its entry.

For the reason that very last publication, the VisualEditor Workforce has predominantly labored on a completely new wikitext editor. They have also released some modest features and The brand new map modifying Device. Their workboard is obtainable in Phabricator.

תוכל לשלוח לי שאר תמונות מעניינות (של המשתתפים בטיול כמובן) במייל?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *